Caption: Type A แปลงที่ 15 - 28 พร้อมส่งมอบเพื่อโอนกรรมสิทธิ์ ปลายเดือนสิงหาคมนี้
Type A แปลงที่ 1-14 พร้อมส่งมอบเพื่อโอนกรรมสิทธิ์ กลางเดือนกันยายนนี้นะคะ
Type C (Home office 3 ชั้น) โครงสร้างหลักแล้วเสร็จ
เริ่มงานสถาปัตย์ คาดว่าจะแล้วเสร็จธันวาคมนี้.

ภาพความคืบหน้าโครงการ The Home Park by Panthong Center


copyright©2014 by panthongcenter.com