The Home Park ถนนภายในโครงการขนาดใหญ่ถึง 20 เมตร รองรับผู้อยู่อาศัยได้อย่างเต็มศักยภาพ แวดล้อมด้วยสวนขนาดเล็ก และ ขนาดใหญ่ภายในโครงการ ผสมผสานการอยู่อาศัยเข้ากับความเป็นธรรมชาติได้อย่างลงตัว.
 • The Home Park
  Join The Green
  ที่ที่..ชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติ


 • บรรยากาศ


  ในสำนักงานขาย
  มีความเป็นกันเอง
  พร้อมให้ข้อมูล
  และบริการแก่ทุกท่านค่ะ


copyright©2014 by panthongcenter.com