..คืนสู่ธรรมชาติที่คุ้นเคย ได้ใช้ชีวิตสมบูรณ์แบบกับ Town Home และ Home Office ที่ทันสมัย ตอบสนองทุกความต้องการ พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันในสังคมคุณภาพ เดอะโฮมพาร์ค หนึ่งเดียวในพานทองกับรูปแบบชีวิตที่กำหนดเอง !
บริษัท พานทอง เซ็นเตอร์ จำกัด (Panthong Center Co.,Ltd) ได้จดทะเบียนขึ้น โดยมีหุ้นส่วนทางธุรกิจทั้งหมด 4 ท่าน ซึ่งมีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจก่อสร้าง และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมากมาย โดยเริ่มโครงการแรก ๆ ในพื้นที่อำเภอพนัสนิคม เนื่องจากทั้ง 4 ท่านเป็นคนพนัสนิคมโดยกำเนิด นอกจากนี้ ยังมีการขยายโครงการต่าง ๆ ไปยังพื้นที่ต่อเนื่อง เช่น อำเภอพานทอง อำเภอบ้านบึง โดยมีประสบการณ์ในการพัฒนาโครงการน้อยใหญ่มากมายมากว่า 25 ปี ทั้งการจัดแปลงที่ดินเพื่อการจำหน่าย การสร้างอาคารพาณิชย์ทั้งจัดสรร และไม่เข้าจัดสรรหลายโครงการ
โดยในปี 2552 ได้พัฒนาโครงการภายใต้ชื่อ โครงการ “พานทอง เซ็นเตอร์” เป็นอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น จำนวน 64 คูหา มูลค่าโครงการ 300 ล้านบาท ขึ้นเป็นเฟสแรก บนพื้นที่ของโครงการกว่า 100 ไร่ ต่อมาในปี 2555 ได้พัฒนาโครงการ Home Office 3 ชั้น จำนวน 24 คูหา โดยเข้าโครงการจัดสรรขนาดเล็กพิเศษ มูลค่าโครงการ 60 ล้านบาท และในปี 2556 ได้เริ่มพัฒนาโครงการเฟส 3 ภายใต้ชื่อโครงการ The Home Park by พานทองเซ็นเตอร์ เป็น Mixed use residential project จำนวน 197 คูหา บนพื้นที่ 18 ไร่ 2 งาน 37 ตารางวา โดยพื้นที่ที่เหลืออีกว่า 60 ไร่ จะถูกพัฒนาเป็นโครงการบ้านเดี่ยว คอนโดมิเนียม และสปอร์ตคอมเพล็กซ์เพื่อตอบสนองความต้องการที่อยู่อาศัยและไลฟ์สไตล์ของคนทำงานย่านอมตะ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ คือ คนทำงานย่านอมตะนครเฟส 6 – 10 กลุ่มเป้าหมายรอง คือ คนทำงานย่านอมตะนครเฟส 1 – 5 และพื้นที่ต่อเนื่องอย่างอำเภอพนัสนิคม
โครงการในอนาคต ยังคงเป็นอาคารพาณิชย์บนพื้นที่อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี นอกจากนี้ยังมีโครงการบ้านจัดสรรในอำเภอปากช่อง และเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา บนพื้นที่กว่า 100 ไร่

สำหรับโครงการที่ผ่านมาภายใต้หุ้นส่วนทางธุรกิจ ทั้ง 4 ท่าน มีดังต่อไปนี้
ปี พ.ศ. โครงการ มูลค่าโครงการ
2541 - 2548 โครงการพฤกษาศิริ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
โครงการบ้านวิวัฒน์เจริญ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
โครงการบ้านนางู, โครงการบ้านสุกัญญา, โครงการข้างรพ.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
และโครงการอื่น ๆ กว่าอีก 200 โครงการ
110 ล้านบาท
200 ล้านบาท
200 ล้านบาท
2548 โครงการปั้นเงิน อ.เมือง จ.ชลบุรี 70 ล้านบาท
2549 โครงการบ้านจามจุรี อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 72 ล้านบาท
2553 โครงการพรีมีโอ เลคฮิลล์ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 1,700 ล้านบาท
2555 โครงการพีวิลเลจ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 560 ล้านบาท
2556 โครงการเดอะ ไพร์มลอนดอน อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 376 ล้านบาท

copyright©2014 by panthongcenter.com